Xếp hạng ngân hàng nhưng không công khai kết quả

Theo nguồn tin từ vnexpress ngân hàng Nhà nước sẽ đánh giá từng ngân hàng theo hạng A, B, C, D nhưng vì “tính chất nhạy cảm”, nên kết quả sẽ không được công bố cho người dân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có ý kiến về dự thảo Thông tư về xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo dự thảo này, mỗi năm Ngân hàng Nhà nước sẽ đánh giá các ngân hàng trong hệ thống theo năm loại: hạng A (tốt), B (Khá), C (Trung bình), D (Yếu) và E (Yếu kém).

xếp hạng ngân hàng

Xếp hạng sẽ dựa trên các tiêu chí định lượng và định tính. Nhóm chỉ số định lượng đo tính lành mạnh của hoạt động ngân hàng trên cơ sở các chỉ số hiệu suất. Các chỉ số đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, kết quả của bảng xếp hạng này sau khi Thống đốc chấp thuận (dự kiến trước tháng 6 hàng năm) không được công bố rộng rãi nhưng chỉ thông báo cho các tổ chức tín dụng và các chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tại đó ngân hàng được điều phối để theo dõi.

Như vậy, việc xếp hạng này chủ yếu nhằm phục vụ công tác thanh tra giám sát nội bộ của ngành ngân hàng.

Trước đó, trong Quyết định số 06 do Ngân hàng Nhà nước từng ban hành năm 2008 cũng quy định nhà điều hành phải công bố kết quả xếp loại chính thức trên website của mình. Tuy nhiên, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc này “chưa thực hiện được do tính chất nhạy cảm của việc công bố”. Bên cạnh đó, chất lượng của việc xếp loại cũng chưa được bảo đảm chính xác, chủ yếu dựa vào kết quả tự xếp loại do các ngân hàng thương mại cổ phần tự báo cáo.

Do đó, tại bản dự thảo lần này, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đề xuất việc xếp hạng theo năm với các nhà băng chưa công bố rộng rãi kết quả thứ hạng. Lý giải thêm về việc này, cơ quan soạn thảo cho biết: “Qua nghiên cứu và tham khảo các tổ chức quốc tế (WB, JICA), hiện chưa có quốc gia nào mà cơ quan quản lý công bố kết quả xếp hạng các tổ chức tín dụng và việc công bố kết quả nêu trên có tính nhạy cảm cao”.

>> Nếu bạn có nhu cầu vay tiền ngân hàng nhanh nhất xem chi tiết tại: http://taichinhhana.com/vay-tien-ngan-hang-nhanh-nhat-va-uy-tin-nhat/

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.