Vay tín chấp theo lương sơ với thu nhập?

Hiện nay, nhu cầu tín dụng ngân hàng đang gia tăng, với phần lớn khách hàng vay mượn hàng tháng. Nhưng có một vấn đề mà khách hàng thường hỏi và quan tâm, đó là bao nhiêu lần trả bằng thu nhập? Tại sao có khách hàng cùng mức lương nhưng khác?

Cho vay tại Hà Nội

Giới hạn tín dụng dựa trên phương thức thanh toán
Có hai cách phổ biến để trả bây giờ được trả bằng tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng. Với mức tiền lương, ngân hàng đánh giá độ tin cậy của tiền lương không cao, đôi khi khách hàng có thể yêu cầu xác nhận mức lương khác với số tiền thực thu được, do đó ngân hàng sẽ cho vay giới hạn dưới. Trung bình, với tiền lương bằng tiền mặt, bạn có thể mượn khoảng 6 lần thu nhập cho những khách hàng không có tín dụng. Ví dụ, bạn phải trả khoảng 5 triệu, bạn mượn đến 30 triệu

vay tín chấp theo lương

Đối với các hình thức chuyển khoản ngân hàng, ngân hàng sẽ yêu cầu bạn cung cấp một bản sao của tiền lương của bạn từ ngân hàng, do đó, tín dụng sẽ cao, vì vậy khoản vay sẽ cao hơn hình thức trả bằng tiền mặt. Mặt và sẽ được trả từ 6 đến 24 lần tùy thuộc vào nơi làm việc và nơi cư trú. Ví dụ: nếu bạn sống ở Hà Nội và làm việc tại cơ quan nhà nước, mức lương 5 triệu đồng được chuyển qua Vietcombank, bạn có thể mượn 120 triệu

Vốn vay tại ngân hàng

Dựa vào công việc hiện tại của công ty và số dư nợ
Các khoản vay dựa trên tiền lương không chỉ dựa vào tiền lương hàng tháng mà còn về chính công ty. Nếu bạn làm việc trong các công ty lớn thì mức độ tin cậy của ngân hàng sẽ cao hơn và khoản vay sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Ngoài ra, số dư nợ của người vay cũng rất quan trọng. Nếu bạn đang mượn một tổ chức khác thì rất khó để có thể mượn nếu bạn đang nợ nần. Nếu bạn nợ ít hơn 100 triệu và thu nhập tương đối tốt, bạn vẫn có thể có được một khoản vay nhưng khoản vay sẽ không cao.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.