Gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank mới nhất

Gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank mỗi ngày bạn tích lũy thêm một niềm vui nho nhỏ cho gia đình. Khi gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank sẽ có những hỗ trợ các hình thức gửi tiết kiệm khác nhau. Hỗ trợ khách hàng có thể lựa chọn cho mình hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng phù hợp, có mức lãi suất cao.

gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank mới nhất

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm

 

1. GỬI TIẾT KIỆM FAST SAVING

 • Là tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn, không hạn chế số tiền gửi vào và rút ra.
 • Được kết nối trực tiếp với tài khoản cá nhân và thẻ F@stAccess của khách hàng. Tài khoản tiết kiệm F@st Saving nhận tự động các khoản tiền khách hàng đăng ký chuyển từ tài khoản cá nhân sang tài khoản tiết kiệm F@st Saving. Khi số dư tài khoản cá nhân của khách hàng vượt quá mức số dư tối đa khách hàng cần duy trì (chỉ phần vượt trội được chuyển), để hưởng lãi suất cao hơn.
 • Ngược lại, trong trong trường hợp khi số dư tài khoản cá nhân của khách hàng xuống thấp hơn mức số dư tối thiểu khách hàng muốn duy trì thì tiền từ tài khoản tiết kiệm F@st Saving sẽ được tự động chuyển về tài khoản cá nhân của khách hàng để duy trì mức số dư tối thiểu (chỉ chuyển về một khoản tiền đúng và đủ để phục hồi mức số dư tối thiểu).

2. GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG

 • Kỳ hạn: kỳ hạn tuần và kỳ hàng tháng từ 1 đến 36 tháng.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND, 100 USD, 100 EUR, 100 AUD, 100 GBP, 100 JPY, 100 SGD.
 • Lãi suất: Cố định trong suốt kỳ hạn gửi. Hưởng lãi suất không kỳ hạn khi khách hàng rút trước hạn.
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ/định kỳ hàng tháng/định kỳ hàng quý.
 • Kéo dài kỳ hạn gửi tiền: Trong trường hợp sổ tiết kiệm đến hạn, mà khách hàng không đến tất toán, Techcombank sẽ chuyển sổ Tiết kiệm của khách hàng sang kỳ hạn mới tương đương kỳ hạn cũ với mức lãi suất tại thời điểm tái tục.

3. GỬI TIẾT KIỆM LÃI TRẢ TRƯỚC

 • Số tiền gửi tối thiểu: 5.000.000 VND, 500 USD hoặc 500 EUR.
 • Lãi suất: Cố định trong suốt thời gian gửi.
 • Kỳ hạn: 1 tháng – 36 tháng.
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi 01 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền.
 • Tất toán trước hạn: Khách hàng hưởng lãi suất không kỳ hạn cho toàn bộ số tiền gửi, theo thời gian gửi thực tế, Ngân hàng sẽ khấu trừ phần lãi đã trả trước vào số tiền gốc trên Sổ tiết kiệm của khách hàng.
 • Tất toán đúng hạn: Khách hàng được nhận toàn bộ số tiền gốc gửi theo sản phẩm này.
 • Kéo dài kỳ hạn gửi tiền: Sản phẩm không tự động tái tục. Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn, số tiền gốc được chuyển sang tài khoản giữ hộ, chờ thanh toán của khách hàng mở tại Techcombank, và hưởng lãi suất không kỳ hạn từ thời điểm chuyển sang tài khoản này.

4. GỬI TIẾT KIỆM ONLINE

 • Kỳ hạn: 1-3 tuần, 1-12 tháng.
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND.
 • Lãi suất: Cố định trong suốt thời gian gửi.
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.
 • Tất toán trước hạn: Được tất toán trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn

5. GỬI TIẾT KIỆM PHÁT LỘC

 • Số tiền gửi tối thiểu: 5.000.000 VND, 500 USD hoặc 500 EUR.
 • Lãi suất: Cố định trong suốt thời gian gửi.
 • Kỳ hạn: 1 tháng – 36 tháng.
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.
 • Không được phép rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi.
 • Kéo dài kỳ hạn gửi tiền: Khi đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến lĩnh, phần lãi sẽ được nhập gốc, và toàn bộ gốc và lãi được chuyển sang hình thức tiết kiệm Thường hoặc tiết kiệm Phát Lộc cùng kỳ hạn hoặc kỳ hạn thấp hơn gần nhất nếu tại thời điểm đến hạn Techcombank không huy động kỳ hạn khách hàng gửi.

6. GỬI TIẾT KIỆM

Gửi tiết kiệm SuperKid cùng phụ huynh hình thành tốt ý thức tốt về quản lý tài chính cho con ngay từ nhỏ.

 • Kỳ hạn: Từ 1 năm đến 15 năm (tròn năm).
 • Số tiền gửi lần đầu và các lần tiếp theo: 200.000 VND.
 • Lãi suất: Thả nổi theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
 • Tất toán trước hạn: Khách hàng được tất toán trước hạn và được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của sản phẩm.

7. TIỀN GỬI RÚT GỐC LINH HOẠT

 • Số tiền gửi tối thiểu: 20.000.000 VND.
 • Số tiền rút tối thiểu/lần: 5.000.000 VND.
 • Kỳ hạn: 1-36 tháng.
 • Phương thức trả lãi: Tiền lãi được trả đồng thời khi khách hàng rút gốc, không giới hạn số lần rút cho đến khi rút hết toàn bộ gốc.
 • Kéo dài kỳ hạn gửi tiền: Khi đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến lĩnh, phần lãi và gốc sẽ được chuyển sang Tài khoản chờ thanh toán tại TCB.

Gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank bạn có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Được hưởng mức lãi suất linh hoạt, lãi suất cao. Bạn hãy chọn cho mình hình thức gửi tiết kiệm phù hợp để được hưởng lãi suất tốt nhất khi đến gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank.

Xem thêm tại đây: LÃI SUẤT VAY THẾ CHẤP SỔ ĐỎ NGÂN HÀNG HIỆN NAY

 

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.