Cho vay hợp vốn là gì?

Cho vay hợp vốn được thực hiện bởi một nhóm ngân hàng thương mại cùng cho vay đối với một dự án hay vốn hoặc phương án vay vốn khác của ngân hàng, trong đó có một ngân hàng thương mại làm đầu mối dàn xếp, phối hợp các ngân hàng thương mại khác.

Cho vay hợp vốn

Cho vay hợp vốn(cho vay đồng tài trợ) là hình thức cấp tín dụng thông qua việc tham gia tài trợ  vốn của từ  hai tổ  chức tín dụng trở  lên, trong đó có một tổ chức tín dụng đứng ra làm đầu mối.

Đặc điểm cho vay hợp vốn

– Cho vay hợp vốn có sự tham gia của 2 ngân hàng trở lên. Một ngân hàng là ngân hàng đầu mối(chịu trách nhiệm chính, ăn phí và hoa hồng cao hơn, nhưng mệt hơn), còn lại là ngân hàng thành viên(ăn chi phí thấp hơn, nhưng nhàn hơn)

– Thường áp dụng với những món vay lớn, món vay phức tạp( thẩm định khó)

– Thường áp dụng với những món vay lớn, món vay phức tạp (thẩm định khó)

– Món vay có sự cách xa về địa lý (Dự án triển khai ở vùng sâu vùng xa…)

Thực tế: Ngân hàng đầu mối quản lý dòng tiền chính của dự án, sau khi có tiền về sẽ chia đều có các ngân hàng thành viên( theo tỷ lệ đã thỏa thuận) ngân hàng thành viên giải ngân chậm sẽ bị phạt hoặc ngân hàng đầu mối chuyển tiền lãi chậm cũng sẽ bị phạt.

Nguyên tắc cho vay hợp vốn

– Các bên tham gia cho vay hợp vốn sẽ chọn là một ngân hàng làm ngân hàng đầu mối để triển khai

– Các bên tham gia sẽ cùng tiến hành thẩm định dự án.

– Các bên tham gia thống nhất hạn mức cho vay, điều kiện cho vay thông qua ngân hàng đầu mối.

Lợi ích cho vay hợp vốn: nhiều ngân hàng cho vay lớn hơn hẳn mức cho vay của một ngân hàng. Khi cần rút vốn vay ngân hàng làm đầu mối đảm bảo khoản vay và thu xếp các ngân hàng khác tham gia. Giải quyết các thủ tục vay đơn giản, thuận lợi, hiệu quả.

Bạn có thể xem thêm: CÁC THỦ TỤC VAY VỐN NGÂN HÀNG MÀ BẠN CẦN PHẢI BIẾT

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.