Chi phí lãi vay là gì? Hồ sơ và điều kiện?

Để phát triển cho hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp thường có những khoản vay tiền và sẽ gặp một thuật ngữ đó là ” chi phí lãi vay”.  Đây có phải là chi phí hợp lý cho việc kinh doanh không? Điều kiện nào lợi ích mới sẽ được chấp nhận như một khoản chi phí lãi vay hợp lý? Hana sẽ làm rõ những điều này qua bài viết sau đây

Chi phí lãi vay là gì?

chi phi lai vay hop ly

Chi phí lãi vay là lãi cho khoản đã vay cộng với chi phí liên quan trực tiếp đến việc vay vốn của doanh nghiệp. Đây cũng là một báo cáo về thu nhập  mà một doanh nghiệp sử dụng để báo cáo số tiền lãi phải trả phát sinh từ khoản vay tại một thời điểm nhất định.

Tìm hiểu thêm về vay thế chấp bằng ô tô tại đây

Điều kiện để chấp nhận chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay được chấp nhận là một chi phí hợp lý nếu doanh nghiệp sử dụng khoản vay để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Chi phí thực tế phải liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Chi phí phải phù hợp với pháp luật và các quy định của pháp luật của Nhà nước.

2.Lãi suất được coi là thỏa đáng khi không vượt quá 150 % lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm cho vay. Nếu lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất ban đầu, phần lãi vượt quá sẽ không được tính vào chi phí kinh doanh.

3. Các doanh nghiệp nhà nước phải cung cấp đủ vốn. Vốn điều lệ là một trong những yếu tố chứng minh tiềm năng tài chính ban đầu của một doanh nghiệp. Để khoản lãi vay được ghi nhận là một khoản chi phí hợp lý, đơn vị phải tham gia phân bổ ngân quỹ.

4. Các khoản vay và lãi sẽ không được thanh toán bằng tiền mặt. Để được chấp nhận là một khoản chi phí hợp lý, doanh nghiệp nhà nước phải thanh toán số tiền trên theo hình thức khác. Doanh nghiệp có thể thanh toán bằng séc,  chuyển khoản ngân hàng hoặc bất kỳ hình thức không tiền mặt nào khác.

5. Doanh nghiệp nhà nước không có một khoản iền mặt / tiền gửi ngân hàng tương đương với khoản đang đi vay

Hồ sơ thanh toán lãi vay.

Được áp dụng với các trường hợp cụ thể như sau:

+ Khoản vay cá nhân của doanh nghiệp

Hồ sơ bao gồm:

– Giấy chứng minh nhân dân
– Hợp đồng cho vay (Lưu ý: Chuyển khoản ngân hàng và không thanh toán bằng tiền mặt)
– Chứng từ thanh toán của ngân hàng
– Chứng từ 5% thuế khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (mẫu 06) (nghĩa là khi bạn trả lãi cho cá nhân, bạn phải khấu trừ 5% thu nhập cá nhân của bạn).

+ Vay vốn từ các tổ chức có tư cách pháp nhân

Hồ sơ thanh toán lãi trong trường hợp này bao gồm:

– Hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp.
– chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt
– Thư tín dụng của Ngân hàng
– Hồ sơ thanh toán lãi phải bao gồm tất cả các tài liệu trên, với khoản lãi phải trả để được khấu trừ và được coi là một khoản chi phí hợp lý.

Như vậy các bạn đã hiểu thêm được phần nào về khoản chi phí lãi vay đúng không? Hy vọng bài viết này mang lại kiến ​​thức hữu ích cho các ban.

Tham khảo thêm:

Có nên đi vay tín chấp ngân hàng ?

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.