Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm mới nhất

Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm mới nhất cho khách hàng đang có nhu cầu gửi tiết kiệm ngân hàng. Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm mới nhất của ngân hàng lãnh cuối kỳ, đúng ngày đúng hạn.

Từ đầu năm 2018 khách hàng gửi tiền tiết kiệm sẽ được tính lãi suất ngân hàng theo quy theo quy định mới do ngân hàng do nhà nước ban hành.

Đối với các tài khoản tiền gửi của khách hàng phát sinh từ ngày 01/01/2018 (gửi tiết kiệm mới, tái đáo hạn…), NH sẽ tính lãi suất theo tỉ lệ %/năm (365 ngày), thay vì 360 ngày như trước.

Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm mới nhất

Lãi tiết kiệm và cho vay được tính dựa trên cơ sở xác định một năm 365 ngày thay vì 360 ngày như trước đây. Cụ thể, với lãi suất tiền gửi tiết kiệm 7%/năm kỳ hạn 1 tháng (30 ngày), nếu tính lãi 1 năm 360 ngày thì lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 0,583%, nhưng khi tính 1 năm 365 ngày thì lãi tiết kiệm mỗi tháng giảm xuống còn 0,575%. Như vậy, với cách tính lãi mới, người gửi tiền sẽ nhận lãi ít hơn so với cách tính trước đây.

1. Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn

Với mỗi ngân hàng sẽ có hình thức gửi tiết kiệm, kỳ hạn gửi tiết kiệm và cách tính lãi suất gửi tiết kiệm khác nhau nhưng về cơ bản cách tính lãi suất gửi tiết kiệm như sau:

+ Tiền gửi thanh toán/tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

– Số tiền lãi của khách hàng trong 1 ngày được trả :

Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi)/365 ngày

Số tiền lãi của kỳ tính bằng = tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi

Ví dụ:

Bạn gửi 100 triệu với kỳ hạn 2 tháng lãi suất 7 %

Số tiền lãi ngày = (100.000.000 x 7%)/365 = 19.178 đồng

Số tiền lãi của kỳ = 19.178 đồng x 60 ngày = 1.150.684,931 đồng.

Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm mới nhất

2. Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Đây là loại gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn bạn chỉ có thể rút ra sau một khoảng thời gian nhất định mà bạn đã ký kết với ngân hàng, bên ngân hàng sẽ đưa ra cho bạn các mức kỳ hạn khác nhau để bạn lựa chọn.

+Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn/tiền gửi có kỳ hạn:

– Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn 01 ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức sau để tính lãi.:

Số tiền lãi = (số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x lãi suất tính lãi)/365 ngày

Ví dụ:

Bạn gửi 100.000.000 trong kỳ hạn 1 năm với lãi suất 7%

Số tiền lãi = (100.000.000 x 365 x 7%)/365 ngày = 7.000.000 đồng

Do đó, người gửi tiền có thể sẽ thiệt hơn với cách tính mới nhưng ngược lại, người vay có thể sẽ phải trả lãi ít hơn.

Với khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 ngày trở lên, thời hạn tính lãi được xác định từ ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày đến hạn thanh toán của khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

Khi quyết định gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng, hãy tìm hiểu kĩ về mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm của nhiều ngân hàng khác nhau, hình thức tính lãi suất và các ưu đãi kèm theo, để có thể nhận được những hỗ trợ tốt nhất khi gửi tiền tiết kiệm. Bạn có thể đến trực tiếp ngân hàng nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ bạn.

Xem thêm: VAY TIỀN NHANH KHÔNG CẦN THẾ CHẤP

 

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.