Các điều kiện cần thiết để vay tiêu dùng

Vay tiêu dùng cá nhân với lợi thế của thủ tục đơn giản, nhanh chóng và nhỏ gọn, bây giờ là một phương pháp vay tiền được lựa chọn bởi nhiều người. Để đảm bảo lợi ích của bạn, người đi vay không nên bỏ qua các ghi chú dưới đây.

Nhiều khoản vay tín dụng tiêu dùng luôn đòi hỏi điều kiện cụ thể. Để đáp ứng các điều kiện cho vay tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay, phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Từ 20 đến 55 tuổi với nữ, 58 tuổi đối với nam giới (một số ngân hàng chỉ yêu cầu người vay 18 tuổi)
  • Là công dân Việt Nam hoặc thường trú tại KT3 / tạm trú tại nơi cư trú.
  • Có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng (thu nhập tối thiểu thay đổi từ ngân hàng sang ngân hàng).
  • Có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn

Các điều kiện vay hiện tại cởi mở hơn với nhiều ưu đãi hấp dẫn, nhưng có những hạn chế nhất định. Vì vậy, người đi vay nên đọc kỹ bản hợp đồng. Bạn cần phải chú ý đến các điều khoản, đặc biệt là thời gian thay đổi lãi suất. Khách hàng phải yêu cầu các chuyên gia quan hệ khách hàng cẩn thận thông báo, nếu các điều khoản của hợp đồng, lãi suất sẽ được bao nhiêu. Vì vậy, các ngân hàng và khách hàng xây dựng mối quan hệ lâu dài, đồng thời tránh rủi ro tiềm ẩn cho cả hai bên.

vay tiêu dùng cá nhân
Những người muốn mượn cá nhân tiêu dùng nên đọc kỹ bản thỏa thuận. Bạn cần phải chú ý đến các điều khoản, đặc biệt là thời gian thay đổi lãi suất.
Tìm hiểu về các phương pháp trả nợ

Hai phương pháp trả nợ phổ biến nhất là số dư nợ ban đầu và số dư nợ giảm. Phương pháp ghi nợ gốc chỉ áp dụng cho hình thức tín dụng không có bảo đảm. Hàng tháng, khách hàng sẽ trả tiền gốc cộng với lãi suất cố định. Ví dụ, bạn vay 200 triệu đồng, lãi 1% / tháng, trả trong 40 tháng. Như vậy, mỗi tháng bạn sẽ phải trả một khoản tiền cố định: 5 triệu đồng và 2 triệu đồng lãi.

Với phương thức thanh toán dần dần giảm nợ, khách hàng sẽ phải trả một khoản tiền gốc và lãi hàng tháng (lãi tính theo khoản nợ thực tế). Như vậy, lãi suất hàng tháng trả cho khách hàng giảm dần. Chẳng hạn, bạn vay 200 triệu đồng, trả trong 40 tháng, lãi 1% / tháng. Vì vậy, hàng tháng bạn phải trả là 5 triệu. Trong tháng đầu tiên, bạn phải trả số tiền gốc là 5 triệu đồng cộng 2 triệu đồng lãi. Trong tháng thứ hai, số dư còn lại của bạn chỉ là 195 triệu đồng. Như vậy số tiền khách hàng thanh toán trong tháng thứ hai bằng 5 triệu đồng cộng với lãi suất 1.950.000 đồng. Số tiền lãi sẽ giảm với số tiền nợ còn lại của tháng.

Vì vậy, bạn cần phải tìm hiểu về phương pháp hoàn trả để ước tính khả năng tài chính của bạn. Nếu lãi suất được tính trên số dư nợ gốc, lãi suất xuất bản dường như hấp dẫn hơn nhiều so với lãi suất thực tế dựa trên khoản vay. Nhiều khách hàng không hiểu sẽ nhầm lẫn vay từ khoản vay gốc để trả lãi ít hơn. Trên thực tế, sau khi tính lại, tổng số tiền lãi mà khách hàng trả cao hơn nhiều so với phương thức trả lãi dựa trên nợ thực tế.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.